กฏหมอ

 1. เข้า Teamspeak 3 / Join Squad ทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน
 2. ห้าม เบิกรถ ของหน่วยงานให้ประชาชน พบเห็น หักเงิน 5OO,OOO
 3. การนำรถของหน่วยงานออกปฏิบัติหน้าที่ต้องล๊อคทุกครั้งที่ลง หากไม่ล็อคแล้วถูกผู้เล่นอื่นนำไปขับขี่ ( ยกเว้นมอเตอไซต์ Z1000 )
  • เมื่อหมอไม่มีเหตุผลต้องใช้รถแล้ว กรุณาใช้คำสั่งเก็บรถ /dc เพื่อป้องกันนรถหาย/รถหลุด
  • [ รถของหมอสมารถเรียกค่าไถ่รถคืนได้ ]
  • Mclaren [ ไม่เกิน ] รถผ.อ ห้ามเบิกเด็ดขาดยกเว้น ผ.อ
   • 2M ตักเตือน
   • 2M ลดยศ
   • ปลดจากตำแหน่ง
  • ฮอ 1M [ ไม่เกิน ]
   • 1M ตักเตือน
   • 1M ลดยศ
   • ปลดจากตำแหน่ง
  • Bucati 3OO,OOO [ ไม่เกิน ]
   • 3OO,OOO ตักเตือน
   • 3OO,OOO ลดยศ
   • ปลดจากตำแหน่ง
  • ZX10R 5O,OOO [ ไม่เกิน ]
   • 5O,OOO ตักเตือน
   • 5O,OOO ลดยศ
   • ปลดจากตำแหน่ง
  • รถเหลือง 100,000 [ ไม่เกิน ]
   • 10O,OOO ตักเตือน
   • 10O,OOO ลดยศ
   • ปลดจากตำแหน่ง
 4. เมื่อมีประชาชนเรียกหมอ กรุณาแจ้งหมายเลข ID ที่กำลังไปชุบ เช่น 123 กลป
 5. อุปกรณ์แพทย์ ไม่สามารถใช้กับหน่วยงานหรือประชาชนได้ กรุณาอย่าพยายาม give หรือ ทิ้งให้ ทางเราสามารถเช็คได้
 6. อณุญาตให้หมอเข้าแก๊งค์อื่นได้ แต่ไม่สามารถให้หมอเล่นเข้าข้างแก๊งค์ของตน พบเห็น ปลด / แบน
 7. ห้ามหมอพกอาวุธ เช่น RPG , Firework , Tazer ( ปืนช๊อต ) , ระเบิดทุกชนิด ปืนหายไม่รับผิดชอบ จังจรังสุดๆ
  • ถ้าหาก อยากเล่น RPG , Firework แนะนำ เล่นอีก 1 id ครับ
 8. การเข้าหน่วยงานหมอ บังคับต้องมีไมค์ ไว้พูดคุยกับผู้เล่น และ ศักยภาพในการขับรถ ควรเน้นพอสมควร
 9. ควรรับแรงกดดัน ดราม่า บลาๆ ซึ่งต้องยอมรับในข้อนี้คือ เยอะมาก หากเป็นพวกหัวเสีย หัวรุนแรง ใจง่าย ไม่แนะนำให้เป็นครับ
 10. ห้ามนำอาชีพ หมอ ไปแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ แก่ผู้อื่น (เพื่อน , กลุ่ม , แก๊ง) โทษ = ปลดยศ , แบน
 11. เวลา AFK อยู่ที่ 35O วินาที ถ้าหากหลุดจากการ AFK ปรับรอบละ 5OO,OOO
 12. [MS] ต้องใส่ชุดทำงานหมอตลอดการทำงาน จนว่าจะสอบขึ่นแพทย์ถึงจะใส่ชุดอื่นที่เป็นสีขาวฟ้าได้ [สำคัญ] ชุดสีขาว-ฟ้า หรือ สีขาวล้วน อย่างน้อย 70%
 13. ห้ามหมอกระทำอันใดให้เกิดความเดือดร้อนและเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อหน่วงงาน
 14. หมอไม่สามารถเข้าเขตเคอร์ฟิวได้ กรณีที่หมอจะเข้าเขตเคอฟิวได้คือต้องได้รับการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
  • หากหมอตายในเขตเคอร์ฟิวที่ตำรวจรับผิดชอบ เสีย x2
  • กรณีหมอเผลอเข้าเขตเคอฟิว โจรและตร.สามารถยิงได้ไม่ผิดกฎ
 15. การจี้หมอไม่ให้ชุบ ไม่สามารถจี้ได้หากหมอมีคนเดียวในเซิฟ
 16. การจี้หมอไม่ให้ชุบ สามารถจี้ได้แต่ต้องมีหมอ 2 คนในเซิฟขึ้นไป
 17. หากโจรที่จี้หมอตายหมด ถือว่าสิ้นสุดการจี้ หมอสามารถดิสออกเซิฟได้
 18. การจี้หมอเพื่อเป็นตัวประกัน / เล่นเป็นแก๊งค์ สามารถทำได้เฉพาะมีหมอ 4 คนขึ้นไป ( ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหมอ )
  • หากหมอไม่ยอมให้จี้ สามารถยิงได้ เฉพาะตอนที่อยู่ 1 - 1 เท่านั้น ( เรียกว่ากฏ 1 vs 1 หมอ ) หากมา 2 คนไม่สามารถใช้กฏนี้ได้
 19. หากหมอมาก่อกวนใน TS3 หักรอบละ 300,000 ต่อ 1 รอบ [เปิดเอเฟคก่อกวน]
 20. หมอห้ามฆ่า ปชช.ถ้าฆ่าโดยไม่เหตุผล ( เกิดดราม่า ปลดยศหมอ + blacklist ห้ามสอบ 1 เดือน )
 21. หากผู้ที่ติดคดีโทรสามารถแจ้ง ตร. ได้เลย
 22. การใช้ item ชุบ ไม่สามารถกดชุบตัวเองขณะโดนยิงตายในเขต เคอฟิว
 23. ห้ามใข้ item ชุบชีวิตเพื่อแก้แค้นประชาชนที่ยิงตนตาย ให้ทำการ blacklist แทน